Top 10 Ứng Dụng Thẻ Thưởng Uy Tín Nhất Năm 2023 - 789 game tài xỉu đổi tiền that

Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
  • Click để copy

Quảng Ninh tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy

Ngày 29/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ về thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

Hội nghị được thực hiện theo đúng Quy định 124-QĐ/TW ngày 04/10/2023 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; Hướng dẫn số 25-HD/BTCTW ngày 10/11/2023 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số nội dung về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.

Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, khách quan, thẳng thắn, đi vào thực chất, hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện những ưu điểm, kết quả đạt được năm 2023 của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh. Qua đó, thẳng thắn chỉ ra các hạn chế, khuyết điểm, các nguyên nhân; phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh Báo Quảng Ninh)
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh Báo Quảng Ninh)

Qua thảo luận, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh thống nhất cho rằng: Năm 2023, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thử thách chưa từng có từ đầu nhiệm kỳ tới nay; tỉnh phải triển khai khối lượng công việc rất lớn trong điều kiện tiếp tục tập trung giải quyết những vấn đề tồn tại, tồn đọng, hạn chế, yếu kém trước đây theo các kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán và chưa kiện toàn đủ lãnh đạo chủ chốt của UBND tỉnh. Song Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và thực tiễn địa phương, xác định đúng, trúng chủ đề công tác năm “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và chất lượng đời sống nhân dân” gắn với kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh, với phương châm lấy người dân làm trung tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy dân chủ, ý chí tự lực, tự cường, truyền thống và sức mạnh “Kỷ luật và Đồng tâm”; kiên trì nỗ lực, chủ động vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành toàn diện 15/15 chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023. Giữ vững sự ổn định, đoàn kết, tinh thần cải cách, đà tăng trưởng kinh tế 2 con số liên tục trong 9 năm liên tiếp (2015-2023) và niềm tin của người dân, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên.

GRDP năm 2023 ước đạt 11,03%, gấp đôi bình quân chung cả nước; thu NSNN ước đạt 55.600 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu Quốc hội giao; tạo đột phá trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt trên 3,1 tỷ USD, gấp 3,1 lần kế hoạch năm. Tạo bước chuyển lớn trong phát triển văn hóa, xã hội, con người, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, hoàn thành nhiều mục tiêu của cả giai đoạn 2020-2025. GRDP bình quân đầu người năm 2023 ước đạt trên 9.400 USD, gấp 1,4 lần so với năm 2020; tạo ra hơn 21.000 việc làm tăng thêm.

Kết quả năm 2023 và nhìn lại từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh đến nay, với những chỉ số, chỉ tiêu, tiêu chí thống kê khoa học và minh chứng thực tiễn, có thể khẳng định: Trong sự kế thừa, đổi mới và phát triển, đến nay Quảng Ninh đã “vươn lên trở thành một trong những tỉnh đi đầu trong công cuộc đổi mới sáng tạo của Vùng Đồng bằng Bắc Bộ, một cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc”. Cùng với nhiều thành tựu to lớn, nhiều mặt nổi bật, mang tính tiên phong và đột phá đã góp phần đẩy mạnh đưa công cuộc đổi mới toàn diện đi vào chiều sâu, chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu" sang "xanh”, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xanh hóa, lấy du lịch làm mũi nhọn gắn với phát triển bền vững dựa trên các trụ cột thiên nhiên - con người - văn hóa, chú trọng bảo vệ môi trường, tạo bứt phá về tốc độ phát triển các hạ tầng chiến lược, nhất là hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối; tạo đột phá về chất lượng cải cách hành chính, phát triển cân đối giữa các vùng miền, tạo bước chuyển lớn trong phát tiển văn hóa - xã hội, con người, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao mức sống và chất lượng đời sống nhân dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền; bảo đảo vững chắc quốc phòng an ninh, xây dựng phòng tuyến cạnh tranh và hợp tác kinh tế quốc tế.

Để đạt được những kết quả trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã bản lĩnh, vững vàng, đoàn kết thống nhất, có tư duy đổi mới, có tầm nhìn chiến lược, có năng lực lãnh đạo và sức sáng tạo, có sức chiến đấu cao; có tinh thần cách mạng, chủ động tiến công; quyết tâm, quyết liệt trong hành động. Tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy mà nòng cốt là Thường trực Tỉnh ủy là hạt nhân lãnh đạo, trung tâm quy tụ, đã phát huy sức mạnh của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, của hệ thống chính trị trong toàn tỉnh và truyền thống, sức mạnh “Kỷ luật và Đồng tâm”, giá trị văn hóa sức mạnh con người Quảng Ninh, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, chủ động vượt qua khó khăn, thách thức; lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tăng cường toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống hệ thống chính trị, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, khiếu nại, tố cáo, phản ánh của tổ chức cá nhân. Đặc biệt coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo về công tác cán bộ; xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, nâng cao hoạt động hiệu lực, hiệu quả; củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo sự đồng thuận xã hội và thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã nghiêm túc quán triệt, cụ thể hóa, sáng tạo trong tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương cũng như của Tỉnh ủy. Trong đó, đã thúc đẩy đổi mới sáng tạo, quản trị bền vững địa phương và đã định hình được những mô hình mới, phương thức quản trị phù hợp với thực tiễn khách quan. Quyết liệt, quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò của chính quyền trong điều hành và sức mạnh của hệ thống chính trị trong thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả, kiểm soát chặt chẽ trong công tác quản lý Nhà nước đối với một số lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 03 khâu đột phá chiến lược; có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo trong việc thực hiện chủ đề công tác năm; lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, bài bản, thường xuyên, liên tục nhiệm vụ đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia trên bộ, trên biển; mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại; xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác phát triển; xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, văn minh.

Trần Trang (t/h)

Bài liên quan

Tin mới

Giá lúa gạo hôm nay 31/12: Không có biến động, giá nhiều loại lúa đã tăng trong tuần qua
Giá lúa gạo hôm nay 31/12: Không có biến động, giá nhiều loại lúa đã tăng trong tuần qua

Hôm nay 31/12, giá lúa gạo trong nước duy trì ổn định. Trong tuần qua, giá nhiều loại lúa đã tăng 200 đồng/kg.

Phát hiện số lượng lớn thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc, xuất xứ ở TP. Hồ Chí Minh
Phát hiện số lượng lớn thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc, xuất xứ ở TP. Hồ Chí Minh

Đội 6 thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Hồ Chí Minh vừa phối hợp với Đội QLTT số 3, Cục QLTT TP. Hồ Chí Minh kiểm tra điểm chứa trữ, kinh doanh hàng hoá ở đường Nguyễn Duy, phường 12, quận 8, do Cao Thành Phát làm chủ.

Đồng Nai hoàn thành nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023
Đồng Nai hoàn thành nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023

UBND tỉnh Đồng Nai vừa tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Bắc Ninh: Thưởng Tết Nguyên đán 2024 cao nhất đạt 390 triệu đồng
Bắc Ninh: Thưởng Tết Nguyên đán 2024 cao nhất đạt 390 triệu đồng

Số liệu từ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh, hiện đã có 576 doanh nghiệp báo cáo tình hình tiền lương năm 2023, kế hoạch thưởng Tết năm 2024. Bình quân tiền thưởng Tết Nguyên đán 2024 của các doanh nghiệp là 6,71 triệu đồng/người; cao nhất vẫn nằm trong khối doanh nghiệp FDI là 390 triệu đồng (cao hơn năm trước 10 triệu đồng).

Lâm Đồng tạm giữ hơn 2.000 sản phẩm quần áo không rõ nguồn gốc
Lâm Đồng tạm giữ hơn 2.000 sản phẩm quần áo không rõ nguồn gốc

Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng vừa tạm giữ hơn 2.000 sản phẩm quần áo không rõ nguồn gốc xuất xứ.

TP. Hồ Chí Minh đẩy nhanh việc thanh toán không dùng tiền mặt
TP. Hồ Chí Minh đẩy nhanh việc thanh toán không dùng tiền mặt

Hoạt động thanh toán thẻ trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, đến cuối năm 2023 lượng thẻ đang hoạt động trên địa bàn thành phố tăng khoảng 10% so với năm 2022.