Top 10 Ứng Dụng Thẻ Thưởng Uy Tín Nhất Năm 2023 - 789 game tài xỉu đổi tiền that

Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
  • Click để copy

Quảng Ninh: Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng bộ tỉnh năm 2023

Chiều 30/12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XV tổ chức hội nghị thứ 44 để thông qua kết quả kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ năm 2023; đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng bộ tỉnh năm 2023.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã nghe báo cáo kết quả kiểm điểm tập thể BTV Tỉnh ủy, cá nhân các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ năm 2023; tờ trình về đánh giá, xếp loại Đảng bộ tỉnh năm 2023.

Hội nghị lần thứ 44 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV.
Hội nghị lần thứ 44 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV.

Trên nguyên tắc dân chủ, khách quan, thẳng thắn, mang tính xây dựng, Ban Chấp hành Đảng bộ đã thống nhất đánh giá: Báo cáo tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã được chuẩn bị nghiêm túc, chặt chẽ, khoa học, công phu, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, tự soi, tự sửa, nâng cao tính thực chất trong công tác đánh giá với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, công khai, minh bạch, đoàn kết và trách nhiệm. Trong đó đã kiểm điểm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, trách nhiệm của tập thể BTV và từng đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; đánh giá ưu điểm, phân tích làm rõ những nguyên nhân của hạn chế, tồn tại và đề ra các giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, tồn tại trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khẳng định: Năm 2023, trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn, thử thách chưa từng có từ đầu nhiệm kỳ tới nay; tỉnh phải triển khai khối lượng lớn công việc trong điều kiện tiếp tục tập trung giải quyết những vấn đề tồn tại, tồn đọng, hạn chế, yếu kém trước đây theo các kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán và chưa kiện toàn đủ lãnh đạo chủ chốt của UBND tỉnh. Song tập thể BTV Tỉnh ủy luôn là một tập thể đoàn kết, thống nhất, bản lĩnh vững vàng, kiên định và nhất quán; có tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược, có năng lực lãnh đạo, năng lực sáng tạo, có sức chiến đấu cao, trong sạch, vững mạnh, có tinh thần cách mạng chủ động tiến công, quyết tâm, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt.

Tập thể BTV Tỉnh ủy Quảng Ninh mà nòng cốt là Thường trực Tỉnh ủy, phát huy trách nhiệm người đứng đầu là hạt nhân lãnh đạo, mở rộng dân chủ, trung tâm quy tụ, phát huy sức mạnh tổng hợp của tập thể BCH Đảng bộ tỉnh, hệ thống chính trị toàn tỉnh; trách nhiệm của cá nhân các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy… sâu sát lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các công việc của địa phương theo chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền được giao bảo đảm chặt chẽ, khoa học, kịp thời, hiệu quả, vừa bao quát toàn diện các nhiệm vụ chính trị có trọng tâm, trọng điểm, giữ vững sự ổn định, đổi mới phát triển của địa phương.

BTV Tỉnh ủy đã hoạt động đảm bảo theo quy chế, chương trình công tác năm và bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, thực tiễn của tỉnh, điều chỉnh bổ sung để xử lý kịp thời khi có phát sinh; tuân thủ nghiêm 5 nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, tự phê bình và phê bình. Phát huy trí tuệ tập thể và từng cá nhân các đồng chí Ủy viên BTV trong việc nâng cao chất lượng ban hành các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo và khâu tổ chức thực hiện. Tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc sâu sát cơ sở, cụ thể, tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện vấn đề, kịp thời cho chủ trương ban hành nhiều cơ chế chính sách, giải pháp phù hợp với yêu cầu đòi hỏi của tình hình thực tế. Luôn gương mẫu, đi đầu trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và thực tiễn địa phương, xác định đúng, trúng chủ đề công tác năm “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và chất lượng đời sống nhân dân” gắn với kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy dân chủ, ý chí tự lực, tự cường, truyền thống và sức mạnh “Kỷ luật và Đồng tâm”, kiên trì nỗ lực, chủ động vượt qua khó khăn thử thách, hoàn thành toàn diện 15/15 chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023. Giữ vững sự ổn định, đoàn kết, thống nhất tinh thần cải cách, đà tăng trưởng kinh tế 2 con số liên tục trong 9 năm liên tiếp (2015-2023) và niềm tin của người dân, doanh nghiệp, cán bộ đảng viên.

GRDP năm 2023 ước đạt 11,03%, gấp đôi bình quân chung cả nước; thu NSNN ước đạt 55.600 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu Quốc hội giao; tạo đột phá trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt trên 3,1 tỷ USD, gấp 3,1 lần kế hoạch năm. Tạo bước chuyển lớn trong phát triển văn hóa, xã hội, con người, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, hoàn thành nhiều mục tiêu của cả giai đoạn 2020-2025. GRDP bình quân đầu người năm 2023 ước đạt trên 9.400 USD, gấp 1,4 lần so với năm 2020; tạo ra hơn 21.000 việc làm tăng thêm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các cấp thật sự trong sạch, vững mạnh đạt được nhiều kết quả tích cực; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; công tác đối ngoại được đẩy mạnh, đi vào chiều sâu.

Với những kết quả đạt được trong năm 2023 và nhìn lại từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh đến nay, với những chỉ số, chỉ tiêu, tiêu chí thống kê khoa học và minh chứng thực tiễn, có thể khẳng định: Trong sự kế thừa, đổi mới và phát triển, đến nay Quảng Ninh đã “vươn lên trở thành một trong những tỉnh đi đầu trong công cuộc đổi mới sáng tạo của Vùng Đồng bằng Bắc Bộ, một cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc”; tiếp tục củng cố vững chắc niềm tin trong nhân dân, tạo sự đồng thuận sâu rộng trong xã hội, tạo ra thế và lực mới, giữ vững đà phát triển, đổi mới sáng tạo quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2024 và của cả giai đoạn 2020-2025.

Trên cơ sở thảo luận tập trung đánh giá làm rõ ưu điểm, kết quả đạt được, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và phương hướng nhiệm vụ công tác lãnh đạo năm 2024, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu với 100% đại biểu có mặt nhất trí xếp loại chất lượng Đảng bộ tỉnh năm 2023 mức “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định, năm 2023 Quảng Ninh đã hoàn thành toàn diện, xuất sắc tất cả các chỉ tiêu xây dựng Đảng, kinh tế - xã hội, môi trường. Giữ vững sự ổn định, đoàn kết, tinh thần cải cách, đà tăng trưởng kinh tế và niềm tin của người dân, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, được các cơ quan Trung ương biểu dương, ghi nhận. Đây là kết quả của sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị và nhân dân toàn tỉnh. Trong đó có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trần Trang(t/h)

Bài liên quan

Tin mới

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam cao nhất trong 5 năm qua
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam cao nhất trong 5 năm qua

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 4 tháng đầu năm 2024 ước đạt 6,28 tỷ USD, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của 4 tháng đầu năm trong 5 năm qua.

Bắc Ninh: 25 nghìn học sinh lớp 2 tham gia học trực tuyến nội dung Giáo dục địa phương
Bắc Ninh: 25 nghìn học sinh lớp 2 tham gia học trực tuyến nội dung Giáo dục địa phương

Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh vừa phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức dạy học nội dung Giáo dục địa phương lớp 2, tiết học được kết nối trực tuyến từ điểm di tích chùa Dâu, phường Thanh Khương (thị xã Thuận Thành) đến 100% lớp 2 trên toàn tỉnh tại 158 cơ sở giáo dục tiểu học với 727 lớp và gần 25 nghìn học sinh.

Thổ Nhĩ Kỳ đình chỉ tất cả hoạt động giao thương với Israel do "thảm kịch nhân đạo"
Thổ Nhĩ Kỳ đình chỉ tất cả hoạt động giao thương với Israel do "thảm kịch nhân đạo"

Đại diện Bộ Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, nước này đã ngừng tất cả các hoạt động giao thương với Israel kể từ ngày 2/5, do "thảm kịch nhân đạo ngày càng trở nên tồi tệ" tại các vùng lãnh thổ của Palestine.

BVĐK Tâm Anh phối hợp liên chuyên khoa cứu sống bé trai có khối u nặng bằng 1/3 trọng lượng cơ thể
BVĐK Tâm Anh phối hợp liên chuyên khoa cứu sống bé trai có khối u nặng bằng 1/3 trọng lượng cơ thể

Bé trai có khối bướu nặng 1 kg, phủ hết vùng cổ, ngực, chiếm gần 1/3 cơ thể, gây tắc ruột bẩm sinh đã được các bác sĩ BVĐK Tâm Anh TPHCM cứu chữa thành công ngoạn mục.

Vận tải hành khách và hàng hóa tăng so với cùng kỳ năm trước
Vận tải hành khách và hàng hóa tăng so với cùng kỳ năm trước

Tính chung 4 tháng đầu năm 2024, vận chuyển hành khách tăng 8,4% và luân chuyển tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước; vận chuyển hàng hóa tăng 12,7% và luân chuyển tăng 7,6%.

Quân và dân đồng bằng Bắc Bộ phối hợp với chiến dịch Điện Biên Phủ
Quân và dân đồng bằng Bắc Bộ phối hợp với chiến dịch Điện Biên Phủ

Đồng bằng Bắc Bộ, bao gồm phần lớn Liên khu 3 và Khu Tả ngạn, là địa bàn có vị trí chiến lược trọng yếu trong thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc. Giai đoạn cuối của chiến cuộc Đông - Xuân 1953-1954, quân và dân đồng bằng Bắc Bộ đã phối hợp hiệu quả với chiến trường chính, góp phần làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.