Năm 2024, hàng hóa qua cảng dự kiến đạt 5 triệu tấn, góp phần đưa cảng Chu Lai trở thành mắt xích quan trọng kết nối vùng kinh tế trọng điểm miền Trung trong chuỗi hoạt động logistics của cả nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương và các khu vực lân cận.

Bùi Quyền